SUPERKAME MUS RASITE PARDUODAME APIE
EKOTAŠKĄ
El.paštas Svetainės žemelapis

Apie Eko tašką

APIE EKO TAŠKĄ

Eko taškas yra papildanti atliekų surinkimo sistema, skirta gyventojams ir suteikianti jiems pasirinkimą atsikratant buityje susidarančių antrinių žaliavų.

Eko taško tikslai:

1. Skatinant rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, padidinti atliekų surinkimą perdirbimui, taip sumažinant perdirbti tinkamų atliekų patekimą į sąvartynus ar aplinką.
2. Sudaryti galimybę visiems gyventojams patogiai vienoje vietoje atsikratyti visų rūšių, buityje susidarančių ir antriniam perdirbimui ar panaudojimui tinkamų, atliekų.
3. Padėti gamintojams įgyvendinti privalomas pakuotės atliekų tvarkymo užduotis.

Kodėl Lietuvai reikia papildančios atliekų surinkimo sistemos?

Nevykdoma stiklo pakuočių atliekų tvarkymo užduotis:
2008 metais statistikos duomenimis sutvarkyta 50% stiklinės pakuotės atliekų, kai užduotis yra 65%. Yra žinoma, kad dėl nesąžiningų kai kurių įmonių veiksmų, realios tvarkymo apimtys yra dar mažesnės

Netenkina PET pakuočių atliekų tvarkymo situacija:
PET pakuočių atliekų srautas keliauja į sąvartynus;
PET žaliavos trūksta perdirbimo gamykloje;
Nurodytos aplinkybės kelia abejonių dėl realios PET pakuočių atliekų tvarkymo apimties.

Iš esmės nebuvo renkamos ir tvarkomos aliuminio pakuočių atliekos

Dėl netenkinamo surinkimo lygio, aplinkos ministerijos duomenimis, šiuo metu perdirbama vos 10-15% tokių atliekų, kai tikslas ir ES reikalavimai yra perdirbti bent 50%.

Esama situacija kelia visuomenės, verslo ir valdžios institucijų nepasitenkinimą. Buvo nuspręsta kurti tvarkymo sistemą, kuri nedviprasmiškai spręstų išvardintas problemas. Sukurta papildanti atliekų surinkimo sistema, kurios tikslas – rinkti būtent stiklo, PET ir aliuminio pakuočių bei kitas atliekas ekonomiškai skatinant gyventojus šias atliekas rūšiuoti, t. y. už priduotas atliekas mokant gyventojams pinigus. Papildanti atliekų surinkimo sistema turėtų padėti aprūpinti antrine žaliava Lietuvos perdirbėjus 

UAB Ekstara siūlo:

Gyventojams patogiose vietose diegiami pakuočių atliekų supirkimo punktai “Eko taškas”, kur gyventojai gautų atlygį už priduotas stiklo, PET ir aliuminio pakuotes, bei kitas antrines žaliavas

Mobilūs supirkimo punktai – kur neišvystyta konteinerinė sistema

Supirkimas/surinkimas iš įmonių ir organizacijų  

 


Eko taško privalumai bei nauda miestui ir gyventojams:

Ekologiniai:

1. Mažinamas sąvartynuose šalinamas atliekų kiekis, nes už rūšiavimą gaunamas tiesioginis atlygis
2. Atliekos surenkamos iš viešųjų vietų
3. Surenkamos anksčiau į aplinką išmestos atliekos
4. Surenkama švari žaliava perdirbimui, kur nukreipiama 100% surinktų atliekų
5. Sudaro galimybes rūšiuoti ten, kur nėra atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių
6. Visuomenės švietimas ir ekologinių įpročių formavimas per ekonominę naudą
7. Ekologinio įvaizdžio formavimas

Ekonominiai:

1.Miestui šios sistemos įdiegimas ir eksploatavimas nieko nekainuoja
2.Sukuriamos papildomos darbo vietos
3.Papildomas pajamų šaltinis gyventojams
4.Mažėja komunalinių paslaugų kaštai gyventojams, nes mažiau atliekų reikia išvežti
5.Gyventojams patogu prie supirkimo punkto privažiuoti automobiliu, nereikia specialiai niekur vežti  

Rezultatai (2012 balandis):

Vilniaus mieste veikia 14 Eko taškų
Kauno mieste veikia 10 Eko taškai
Šiaulių mieste veikia 3 Eko taškai

Per mėnesį 2011 metais vidutiniškai buvo surenkama apie:

250 t  (vienas Eko taškas vid. 10 t) stiklo pakuočių atliekų
55 t (vienas Eko taškas vid. 3 t) PET pakuočių atliekų
12 t (vienas Eko taškas vid. 0.5 t) aliuminio pakuočių atliekų
50 t (vienas Eko taškas vid. 2 t) makulatūros
850 tūkst. vnt. (vienas Eko taškas vid. 35 tūkst. vnt.) užstatinės taros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko taško sistemos efektyvumą patvirtina: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2010 birželio mėn. pratęsė sutartį dar dvejiems metams.
2010 birželio mėn. pasirašyta sutartis su Kauno miesto savivaldybės administracija dėl šios sistemos diegimo. KMSA 2011 birželio mėn. pratęsė sutartį sekantiems metams. 2011 gruodžio mėn. pasirašyta sutartis su Šiaulių miesto savivaldybe.
Surenkamų kiekių nuolatinis didėjimas taip pat rodo, kad sistema priimtina gyventojams ir jie vis aktyviau ja naudojasi.

Papildančios atliekų surinkimo sistemos sukūrimo teisinės prielaidos:

ES Atliekų direktyvos (Directive 2008/98/EC on waste) 10 str. 2 p. nustatyta, kad atliekos turi būti surenkamos atskirai, jei tai įmanoma ekonomiškai, 11 str. 1 p. nustatyta, kad iki 2015 m. privalo būti sukurtos atskiros surinkimo sistemos popieriui, metalui, plastikui ir stiklui

ES Direktyvos dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 94/62/EB 7 str. nustatyta, kad turi būti sukurtos tinkamiausios pakuočių surinkimo ir tvarkymo sistemos

LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 6 p. nustatyta, kad suderinus su savivaldybėmis, gali būti diegiamos papildančios sistemos

Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 97 p., 98.2.3 p., 147 p. rekomenduojama ir sudaromos prielaidos papildančių sistemų kūrimui

LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232 patvirtintos Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklės 

2010 UAB "Ekstara". Visos teisės saugomos. Daugiau informacijos tel.+370 672 88609, el.paštu: info@ekotaskas.lt  Sprendimas: E-Business Solutions Group